Bilgisayar Giriş Çıkış Birimleri, bilgisayarın içindeki verileri dış tarafa aktarmak için kullanılan donanımlardır. Bu donanımlar şunlardır:

  1. Ekran (Monitör): Bilgisayar, telefon ve televizyonlarda bulunan ekranlardır. Cihazlardaki görüntüleri görebilmemiz için görüntünün yansıdığı yere ekran denir. Görüntü dışa yansıdığı için çıkış birimi olarak bilinir. Bu teknoloji günümüzde yüksek seviye gelmiş ve daha da yükselmeye devam etmektedir. Dokunmatik ekran özellikli olduğunda ise ekranlar giriş birimi olarak kullanılır.
  2. Yazıcı: İlk olarak yazıcının ne olduğuna bakalım. Yazıcı bilgisayarlardaki yazı, resim gibi belgeleri kağıda basıp dışarı çıkartmamıza yarayan bir çıkış birimidir.
  3. Hoparlör: Bilgisayardaki ses dosyalarının dışarı verilip, dış taraftan duymamızı sağlayan bir çıkış birimidir ve sadece bilgisayarlarda değil telefon televizyon gibi başka cihazlar içinde geçerlidir.
  4. Çizici (Plotter): Büyük boyut yazıcılardır. Büyük boyutta çıkartılmak istenen grafik, çizim gibi durumlar için kullanılmaktadır. Genellikle reklamcılar ve baskıcılar kullanır.

Giriş birimi, bilgisayarın dışındaki verileri iç tarafa aktarmak için kullanılan donanımlardır. Bu donanımlar şunlardır:

  1. Klavye: Bilgisayarlarda yazı yazma, sayı yazma gibi özel işlevleri halleden donanım parçasıdır. Klavyeler Q ve F olmak üzere iki temel yapıya ayrılmaktadır.
  2. Mouse (Fare): Ekrandaki ögeleri hareket ettirmek, seçmek gibi işlevleri görür.
  3. Mikrofon: Mikrofon algıladığı sesleri elektrik akımı etkisi ile sesi uzaktaki alıcı cihaza ulaştıran giriş birimidir.
  4. Tarayıcı: Tarayıcı koyduğumuz belgeleri bilgisayar ekranına gönderir.
  5. Optik Okuyucu: Optik okuyucu, bir kâğıt üzerindeki belirlenmiş yerlerin işaretli kısımlarını okuyarak kağıttaki bilgiyi bilgisayara aktaran giriş birimidir
  6. Barkod Okuyucu: Barkod okuyucuyu günlük hayatımızda alışveriş yaparken sıklıkla görüyoruz. Aldığımız ürünlerin üzerinde barkodları sayıya döker.